aktualizované: 08.02.2018 18:09:34

Veštenie   Numerológia     Magické úkony    Snímanie kliatieb a  porobení

Smaragdová doska :

 

 

 

 

 

Smaragdová doska

 

Starobylý text, ktorého pôvod je zahalený legendami, odhaľuje jednoduchými slovami najdôležitejšie zákony mágie. Prinášam vám  preklad Smaragdovej dosky, tak ako ho napísal významný český hermetik, Pierre de Lasenic.

 

Smaragdovú dosku (Tabula smaragdina) údajne napísal egyptský boh Thowt, zvaný Grékmi Hermes Trismegistos (Hermes trikrát najväčší). Tento krátky, ale veľavravný traktát bol podľa legendy nájdený Alexandrom Veľkým (podľa iných mýtov Apollóniom z Tyany, alebo Sárou) na smaragdovej doštičke. V skutočnosti bol jej arabský text prvýkrát uverejnený v 8. storočí. Najstaršia latinská verzia je uložená v Bibliothéque nationale v Paríži a predstavuje ju prepis z 12. storočia. Súčasní experti predpokladajú, že Smaragdová doska je egyptského, perzského, alebo gréckeho pôvodu a vznikla pravdepodobne v epoche helenizmu (možno však už skôr). Nech je jej pôvod akýkoľvek, Smaragdová doska sa stala základom hermetických náuk a západnej ezoterickej tradície vôbec.

 

Najstarším doloženým zdrojom je kniha Kitab Sirr as-Asrar približne z roku 800, ktorej autorom je Abd al-Kadir al-Džilani. Do latinčiny ju preložil pod názvom Secretum Secretorum (Tajomstvo tajomstiev) Johannes „Hispalensis“ alebo Hispaniensis (Ján zo Sevilly) asi v roku 1140.

 

 

 

 

The Latin Text of Secretum Secretorum   

 

Verum, sine mendacio, certum, et verissimum:

Quod est inferius est sicut quod est superius,

et quod est superius est sicut quod est inferius,

ad perpetranda miracula rei unius.

Et sicut res omnes fuerunt ab uno, meditatione unius,

sic omnes res natae ab hac una re, adaptatione.

Pater eius est sol; mater eius est luna.

Portavit illud ventus in ventre suo; nutrix eius terra est.

Pater omnis telesmi totius mundi est hic.

Virtus eius integra est, si versa fuerit in terram.

Separabis terram ab igne, subtile ab pisso, suaviter, magno cum ingenio.

Ascendit a terra in coelum, iterumque descendit in terram,

et recipit vim superiorum et inferiorum.

Sic habebis gloriam totius mundi.

Ideo fugiet a te omnis obscuritas.

Haec est totius fortitudinis fortitudo fortis,

quia vincet omnem rem subtilem,

omnemque solidam penetrabit.

Sic mundus creatus est.

Hinc erunt adaptationes mirabiles, quarum modus est his.

Itaque vocatus sum Hermes Trismegistus,

habens tres partes philosophiae totius mundi.

Completum est quod dixi de operatione solis.

 

 

Smaragdová doska

 

 

Nespochybniteľná je pravda, istá a absolútna:

Čo je dolu je ako to, čo je hore,

A čo je hore je ako to, čo je dolu,

S týmto zázraky môžeš konať sám.

A ako vec všetká jestvuje z jedného cez jedno,

Tak všetká vec má pôvod v jednom, jeho zmenou.

Slnko je jeho otcom; matka jeho je luna.

Obsahuje ho vietor v útrobách svojich; živiteľkou jeho zem je.

Otcom všetkých vecí je.

Tu na zemi jeho dokonalosť je nedotknutá.

Zem musí byť oddelená od ohňa, jemné od hrubého, opatrne, pod neustálym dohľadom.

Stúpa zo zeme na nebesá, znova klesá do zeme,

A prijíma moc vecí horných a vecí dolných.

A tak slávu celého sveta mať budeš.

Takže všetkej temnoty sa zbavíš.

Je to moc zo všetkých síl najmocnejšia,

Ktorá všetko tajomné premôže,

Všetkým hmotným prenikne.

Takto svet stvorený je.

Z toho zrodené mnohoraké divy, i spôsob na ich dosiahnutie je v tom.

Nazývaný som Hermes Trismegistus,

Čo ovláda tri časti filozofie celého sveta.

Dokonalé a konečné je, čo je vypovedané o diele Slnka.

 

 

Z latinského textu preložil JuraS M.Root

 

s použitím prekladov majstra Fulcanelliho a majstra Isaaca Newtona

 

 

TOPlist