aktualizované: 08.02.2018 18:09:34

Veštenie   Numerológia     Magické úkony    Snímanie kliatieb a  porobení

Magické Upratovanie :

 

 

 

 

 

Mal som zverejnené na stránke www.putnici.sk 17.jula 2006 v sekcii ,,z pera čitatelov,,:-)

 

 

Magické upratovanie

 

 

 

Každý z nás obýva priestor ktorý považuje za svoje útočište. Svoj Hrad. Je jedno či je to rodinný dom alebo jednoizbový byt. Proste tam kde sa vracia z práce, prežíva chvíle odpočinku, spí, miluje sa, vychováva deti, trávi voľný čas. Upratovanie je bežnou záležitosťou, vysávanie, utieranie prachu a pod. Málokto si však uvedomuje že nás obklopuje aj jemnohmotný svet, okrem toho hmatateľného hrubohmotného v ktorom žijeme. Nachádza sa v ňom obrovské množstvo bytostí a tvorov ktoré bežný človek vôbec nevníma ale na neho pôsobia. Tam neupratuje nikto.

Opísať tieto všetky bytosti presahuje rámec tohto článku a preto sa upriamime len na jednu z foriem z nich a to tzv. Astrálne Larvy. Ako vznikajú? Človek je veľmi emotívny typ. Pri nekontrolovanom výbuchu emócií sa v astrálnom svete stvorí Larva tej danej emócie. Napríklad pri hádke medzi partnermi. Táto Larvička sa spokojne vznáša niekde pod stropom obývačky. Bežný ľudia ju nevnímajú. No ona sa živí tým čím bola stvorená. Napríklad tým hnevom. Po čase začne byť ,,hladná,, a pre svoj život potrebuje sa nakŕmiť tou emóciou z ktorej vznikla. Pri vstupe človeka do miestnosti začne na energetickej úrovni doslova ,, hecovať ,, človeka k emóciám ktoré ju živia. Takže sa nečudujme keď sa partneri hádajú stále viac a viac. Oni proste len kŕmia svoju "domácu Larvičku". Ona rastie a je stále hladná a chce viac a viac. Nemusí to byť len Larva ktorá sa kŕmi hnevom.

Každá emócia môže dať vzniknúť svojej emočnej larve. Láska, sex, strach atď. Pri vstupe do miestnosti aj magicky necvičený jedinec pocíti určité napätie pokiaľ je táto miestnosť presýtená Larvami. Začne byť podráždený, vlastne reaguje tak ako to Larvy chcú – vzplanie emóciou, (ovplyvnia emotívne konanie človeka).


Ako delíme Larvy.

1.Larvy vzniknuté druhovým poslaním. Vytvorené môžu byť vedome alebo nevedome, avšak vždy postupným nabíjaním, t.j. rytmom mechanicky. Nie je tu účasť pocitov ani predstáv celý proces prebieha bez momentu vzrušenia. (Zvyky, pohodlnosť, sebecké návyky, atď.)

2. Larvy vznikajúce progresívne (postupne), z podmienenou účasťou emócie. Tvorivým zdrojom je vzrušená myseľ, vzbudená predstava a citové napätie, očakávanie, túžba atď. (Zberateľstvo, sebecké emócie, fascinácia, nadvláda, hypochondria, fixná idea, samovražda, atď.)

3. Larvy vznikajúce v okamžiku, mocným výbuchom nahromadených afektov, napr. strachu, zúfalstva, hnevu, lásky, očakávania úmrtí atď. (Tzv. strašidla na opustených miestach (napr. v lese), samovrahovia, larvy prekliatia jednotlivca, atď.)

4. Larvy vášní, zlozvykov a nerestí, larvy vzniknuté z podvedomých podnetov jednotlivých pudov. (Erotomani, kleptomani, alkoholizmus, narkománia, maniaci, atď.)

5. Larva kolektívna. Princíp taký istý ako v bode1, 2 a 3. Tvorcom však už nie je jedinec. Tvorivým zdrojom je množstvo osôb, ktoré na procesu berie účasť. Toto množstvo ľudí združuje nejaká idea všetkým spoločná, napr. náboženská, politická, rodinná, športová atď. Keďže takéto tvorivé kolektívne telo je premenlivé, preto aj výsledná larva má tento charakter. (Strašidla kolektívne , kult predmetov, larvy povier a modlitieb, zariekavanie, larvy skupinového prekliatia, atď.)


Môžeme z nimi žiť ale život s nimi je ťažký. V počiatočnom štádiu ich môže odstrániť aj magicky necvičený jedinec, keď ešte nie sú silné. Môžeme si miestnosť ,,vysvietiť,,. Najprv si očistíme sviečku. Vhodná forma očisty je nechať sviečku v nejakej nádobke zasypanú kuchynskou soľou minimálne 24 hodín. Zapálenou sviečkou obídeme celú miestnosť a polkruhovými pohybmi krúžime v rohoch miestnosti. Keď sviečka prská alebo z nej ide čierny ťažký dym, tak sme spálili Larvičku.

Po dôkladnom "vysvietení" všetkých kútov necháme sviečku dohorieť v strede miestnosti. Každú miestnosť treba urobiť samostatne.

Osoba ktorá "vysviecuje" miestnosť musí byť emocionálne a citovo vyrovnaná, pokojná a nesmie sa nechať vykoľajiť prípadným útokom Larvy. Nikdy nečistíme priestory kde sa zhromažďuje väčší počet 10 a viac ľudí, lebo sa môžeme stretnúť z kolektívnymi Larvami ktoré nás môžu ovládnuť, a môže dôjsť aj k duševnej ujme. Túto prácu treba nechať na magicky vyspelých jedincov
.

BoMagnus

TOPlist