aktualizované: 08.02.2018 18:09:34

Veštenie   Numerológia     Magické úkony    Snímanie kliatieb a  porobení

Jemnohmotné svety
 
 
 
 
 
Jemnohmotný svet
 
 
 
Každý záujemca o ezoteriku by veľmi rýchlo chcel vniknúť do tajov jemnohmotného sveta. No po prvých nezdaroch sa vzdáva a prestáva si veriť. Kde sú tie nezdary, kde je tá magická hranica, ktorú je nutné prekročiť? Vnímanie hmotného sveta zmyslami, tak ako to robí väčšina ľudí nám nepostačuje na prienik do jemnohmotného sveta. Ľudia vidia, počujú, cítia, vytvárajú si myšlienky, celky. Uspokoja sa s tým čo majú, prípadne s tým čo im ponúkne mozog, racio či fantázia. Dostávajú sa k útržkovitým informáciám ktoré im vyhovujú. A keď stretnú ďalších ľudí, s obdobným názorom, sú šťastní, spokojní že nie sú sami. Že si to niekto poskladal v hlavičke tak, ako oni. Je síce pravda že každá informácia a obzvlášť v ezoterike nás posunie ďalej, len treba selektovať čo je pre náš rozvoj a čo je ovplyvnenie a stagnácia. Každá kniha zachytáva myšlienky autora každý článok vyjadrenie názoru. To sú odrazové mostíky do neznáma. Vieme si poskladať myšlienky, názory atd. Vytvárame si vlastné celky, ale je to v štádiu predstáv, fantázie. Sme ovplyvňovaní názormi druhých, ale nič nerobíme pre to aby sme si ich overili, skočili z mostíka. A prečo to je tak? Proste nechápeme že keď chceme skúmať vodu, tak na ňu nemôžeme ísť ako na zem s rýľom, lopatou alebo nebodaj zbíjačkou. Nedocielili by sme nič. Ale máme poprieť existenciu vody len preto že sa nedá prerezať rýľom? Alebo preto že sa nedá po nej chodiť nohami ako chodíme nohami po zemi?
 
    Tak ako existuje tuhé, tekuté ,plynné skupenstvo ktoré vytvára hmotu našej zeme, a môžeme ho vnímať bežnými zmyslami, tak existujú aj skupenstvá v jemnej forme, ktoré však nie sú našimi zmyslami vnímateľné. A predsa sú v priamej spojitosti s nami. Hermetizmus ich nazýva úrovne a sféry. Tak ako sa píše ,,Čo je hore je aj dole,, a zároveň je všetko teraz tu. Jemnohmotné formy nie sú viazané na čas a priestor a môžu sa navzájom prelínať. Takže ako sa delia?
 
-         Náš svet v ktorom žijeme je základ nášho bytia. Tu sa pohybujeme pomocou svojich zmyslov, svojho ducha, duše a hlavne fyzického tela.
 
-         Ďalší svet v našom ponímaní je tzv. jemnohmotný svet. Nenachádza sa vo vedľajšej miestnosti ani vyššie, je tu a teraz len ho bežnými zmyslami nevnímame. Každý sa do neho dostane po smrti odložením telesnej schránky. Dá sa do neho dostať aj únikom svojho mentálneho, astrálneho tela od tela fyzického takzvaným mentálnym, astrálnym cestovaním, už za života fyzického tela.
 
 
 
K čomu je to dobré? Načo objavovať iné svety? Nie je lepšie skočiť si ku moru? Vyvaľovať sa na pláži, pivko v ruke ako astrálne cestovať? Odlúčením od tela človek zistí že v jemnohmotných svetoch nie je čas, priestor ani žiadna hmotná prekážka. Takže v okamžiku môže byť tam kde chce byť. O tom sa presvedčí každý po fyzickej smrti. Tým že sa človek s jemnohmotným svetom oboznámi zaživa, odpadne mu starosť a hlavne strach zo smrti z neznáma. Zistí že nebo a peklo neexistuje. Že sú to len obmedzené náuky niektorých cirkví. Hoci keby chceli nižšie časti jemnohmotného sveta označiť peklom a vyššie nebom, sčasti by to zapadalo do seba. Ďalej človek zistí že všetky materiálne záujmy tohto sveta sú absolútne zbytočné a slúžia iba na spríjemnenie života telesnej schránky. Že neexistuje sláva, česť, bohatstvo. Že čo nás drží pri živote láska, vernosť, pud sebazáchovy, sex v astrálnom svete odpadá. Existujú len vibrácie vývinu jedinca ku ktorým sa dopracuje za života, a tie ho vtiahnu do seberovných jemnohmotných sfér. Pojem krásy tiež odpadá. Keďže v jemnohmotných sférach nie je čas ani priestor nie je s čím porovnať ako odmerať svoj vývoj a tak túžime po návrate do nášho materiálneho sveta. Hlavne preto aby sme sa mohli ďalej rozvíjať a dostať do vyššej jemnohmotnej sféry, keď opäť nastane čas odloženia telesnej schránky.  V jemnohmotných sférach sa ďalej okrem nás vyskytujú tzv. žilové bytosti, larvy a pod. O nich som už písal podrobnejšie v článku ,, Energetické upratovanie ,,. Sú v našom ponímaní dobré a zlé. Ale dobro a zlo ako také neexistuje. Sú len dobré vplyvy a zlé vplyvy na naše momentálne vnímanie dejov reality. Vo vyšších sférach jemnohmotných svetov sa nachádzajú ďalšie bytosti, ktoré majú priamy vplyv na dianie na zemi, v našom svete. V našom ponímaní sú to anjeli, démoni a pod. Z vyššej sféry jemnohmotného sveta sa dá zostúpiť nižšie prebratím vibrácií toho daného sveta ale naopak to nejde. Preto kolobeh reinkarnácií. Každý sa túži dostať naspäť aby sa zdokonalil a potom postúpil vyššie. A keďže tieto svety sa celé medzi sebou prelínajú, niekedy sa stane že niektorý jedinci vidia znamenia, zjavenia a pod. pritom sa len oknom pozreli len do vlastnej izby len v jemnohmotnej forme. No väčšina ľudí je spokojná keď plávajú na hrubohmotnej bárke v jemnohmotnom mori obklopení stenami bárky. Potom sa boja búrok, úskalí a stále v kútiku duše túžia aby bárka plávala pokojne životom. Ale po narazení do skál ostanú zmietaní jemnohmotným morom ako stroskotanec. Preto je potrebné poznávať aj túto formu žitia a bytia aby sme vedeli kam kráčame a smerujeme. A použiť ju aj tu v materiálnom hrubohmotnom svete. Proste sa stať súčasťou všetkého a pokojne kráčať po hladine.
 
 
Bo Magnus.
TOPlist