aktualizované: 08.02.2018 18:09:34

Veštenie   Numerológia     Magické úkony    Snímanie kliatieb a  porobení

Žiť v prítomný okamžik
 
 
 
 
Žiť v prítomný okamžik.
 
 
Ja chcem. Ja chcem byť zdravý, Ja chcem mať peniaze, Ja chcem prestať fajčiť, Ja chcem. Ja prosím, ja sa modlím, aby sa stalo to a to. Aby niekto vyzdravel, aby niekto sa vrátil, aby ,aby.
Ja chcem aby.
Je to....ako keby človek napísal a poslal fax. Fax želaní a prianí, čo chcem, po čom túžim, čo by som chcel mať, peniaze, zdravie, lásku, majetky, auto, úspechy v práci.
Vlastne to, čo chcem, to nemám. A keďže to chcem, tak si do podvedomia ukladám informáciu, že to nemám. A podvedomie s tým pracuje. Nemám to. Takže už som si vytvoril program, že to nemám. Ako môžem niečo mať, keď to podľa podvedomia nemám, lebo chcem. 
Ja nechcem. Ja nechcem byť chorý. Ja nechcem byť chudobný. Ja nechcem fajčiť. Ja nechcem. Ja prosím, ja sa modlím, aby sa nestalo to a to. Aby niekto neochorel, aby neodišiel.
Opäť je to len fax želaní, čo nechcem. Ale keďže to nechcem, do podvedomia kladiem informáciu, že to mám, lebo to nechcem. Ako môžem niečo nemať, keď podľa podvedomia to mám, lebo nechcem.
 
Takže proste a bude Vám dané. Bude raz. V budúcnosti. Zajtra, pozajtra, o rok, ale bude. Áno správne. Raz Vám dané bude. Ale stále, keď sa čas Vášho čakania bude posúvať vpred, Tá Vaša prosba bude krôčik pred vami.
 
Prosiť, želať si, modliť sa, žiadať, túžiť, atď... Je ako naháňať vlastný tieň. 
 
Ale je to dobre. Tí, čo prosia, veria, že to raz dostanú. Tí, čo sa modlia, veria, že im bude vyhovené. Tí, čo čakajú ,veria, že to príde. A tým, že veria, sú spokojní. Je im dobre na duši. Lebo raz to príde. Raz to dostanú. Žijú si vo svojej sladkej vysnívanej budúcnosti, kde raz budú zdraví, bohatí, spasení, bude im odpustené atď. A tým, že prosia, dúfajú, čakajú, stávajú sa cestujúci v čakárni. Čakajú na vlak, ktorý raz príde. Ale raz je len tieň pred nami. Chyťte svoj tieň. A prečo to je dobré? Lebo, keď čakajú ,tak sa na to tešia, túžia o tom a snívajú o tom, že to príde. A to ich napĺňa šťastím. To vytvára v tele zvláštne chemické reakcie, to je endorfín šťastia. Čím to je bližšie, tým je človek šťastnejší. Takže sa tu vytvárajú dva stavy. Stav nemať.
Stav nemať hovorí, aké to je, keď nemám.
Stav budem mať.
Tento stav hovorí, aké by to bolo, keby som to mal.
 
A existuje ešte jeden stav. Stav mať. Je to naháňať tieň na pravé poludnie, keď je slnko presne nad nami. Vtedy má človek pocit, že má. Že je zdravý, bohatý, šťastný, zamilovaný, že sa konečne splnili jeho prosby, sny, modlitby, túžby atď. Ale je to len preto, lebo si už nevie predstaviť ,aké by to bolo ,byť zdravší, bohatší, šťastnejší, zamilovanejší. A prečo si to nevie predstaviť? Lebo v ňom nik takúto predstavu nevytvoril. Nik mu neukázal, aké by to bolo, to zdravšie, bohatšie, šťastnejšie, zamilovanejšie. Keby tú predstavu videl, tak by to porovnal zo svojim stavom a opäť by začal túžiť, modliť, dúfať. A opäť by bolo. Ja chcem. Alebo ja už nechcem. 
 
Človek sa snaží byť dokonalý. Ale dokonalý voči čomu? Alebo voči komu? A tak ,už keď nie je čo zlepšovať, tak nastupuje fantázia. Vytvárame si všelijaké sny, vízie dokonalosti. Vytvárame sci-fi filmy, akčné filmy hrdinov našich túžieb, čo by sme chceli dosiahnuť. A vytvorili sme si aj to najdokonalejšie. Bohov, Kristov, Kršnou, Jehovov, Alahov. To, čo je v hlavách, najdokonalejšie. A čo nevieme dosiahnuť. Prečo ? Lebo v okamih dosiahnutia, by sa stratilo slovo " Ja chcem"... Ale aj ..."Ja už nechcem"... A v nás by vzniklo prázdno. Absolútne prázdno. Minulosť, prítomnosť a budúcnosť by splynula v jedno. Túžby, sny  by sa stratili. Selekcie a odlíšenia by odišli. Stratilo by sa Ego, ješitnosť a pod. proste, by sme len boli. A to nás odlišuje od vesmíru. Od nekonečnosti bytia. Jednoducho len byť. Lebo, keď človek JE. Nič nepotrebuje. Nepotrebuje byť zdravý, lebo JE. Nepotrebuje peniaze, lebo ich nemá na čo utratiť, lebo nič nepotrebuje, lebo keď JE, tak je všetko. Obsahuje všetko. Kto to nezažil, absolútne to nepochopí. Ale JE ,je extrém, tak sa snažme aspoň trošku k tomu priblížiť. A ako BYŤ trošku?
Aspoň raz za deň si sadnúť kľudne na cca pol hodiny. Vypnúť mozog. Nemyslieť. Nepripustiť si žiadnu myšlienku. Dokonca nemyslieť ani na to, že nemyslíte. A potom sa to začne diať. To JE to nepotrebuje, sa začne prenášať do sveta, v ktorom sa nachádzame samovoľne. Nič to neobmedzuje. Mám zdravie nepripusti chorobu a keď aj nejaká je, tak sa stratí, lebo nik už ,,nechce byť chorý,, nik už ,,neprosí o zdravie,, Proste to zdravie je ako samozrejmosť a tým pádom zanikajú túžby o zdraví a nastoľuje sa proste len JE. A neplatí to len o zdraví. Je to tak aj v peniazoch, láske, atď.
 
Takže netúžte, neproste, nebojte sa o niečo. Jednoducho to len majte. Nech to jednoducho je. A JE VŠETKO. ŽITE V PRÍTOMNÝ OKAMŽIK. Nie v minulosti, nie v budúcnosti ,ale teraz.
 Bomagnus
TOPlist