aktualizované: 08.02.2018 18:09:34

Veštenie   Numerológia     Magické úkony    Snímanie kliatieb a  porobení

Čo je to Mágia :

 

 

 

 

Čo to je mágia?

 

 

 

  Čo to je mágia? V prvom rade je to slovo. Slovo ako každé iné ku ktorému sa priraďuje nejaký dej, zmysel, význam. Keď povieme slovo kuriatko tak sa nám objaví malé žlté vtáčatko úplne neškodné svojmu okoliu potrebujúce ochranu. Nevidíme v tom nič zlé. Máme vštepené vývojom ľudstva, spoločnosti v ktorej sa nachádzame a žijeme že slovo ,,kuriatko,, je niečo milé pekné nežné atd. Atd. Pritom môžeme dať meno Kuriatko - divokému psovi priviazaného na reťazi schopnému roztrhať všetko čo sa k nemu priblíži. Ale keď budeme o ňom hovoriť pred niekým bez toho aby ho videl tak sa mu v mysli hneď evokuje predstava toho kuriatka ako to má uložené ako predstavu v mysli. A tak je to aj s pojmom mágia. Pod týmto pojmom niekto vidí to kuriatko alebo toho psa. Záleží aká je predstava  zakorenená v mysli človeka.

 

 

  A preto by sme mali uviesť pojem mágia na pravú mieru. Čo vlastne ten pojem  vyjadruje, čo sa za tým skrýva. Mali by sme sa vrátiť veľa rokov naspäť. Mág Mágios vlastne znamená učenec. V dávnoveku sa skupina ľudí začala zaujímať o dianie okolo seba. Začali poznávať javy prírody, ich príčinnosti. Keďže sa začali zhromažďovať informácie tak sa začala Mágia deliť na skupiny ako astrológia, alchýmia a pod. Z alchýmie vyšla fyzika chémia  a novodobé vedné obory, nakoľko už vzhľadom k množstvu informácií nebolo možné obsiahnuť všetko pre jedného jedinca. Potom sa základný zmysel mágie a vedy rozdelil. Duchovno sa začalo vyvíjať rôznymi smermi a oddelilo sa od materiálnej vedy. Vznikli náboženstvá z ktorých sa časom vyvinulo kresťanstvo, islam, budhizmus a pod. Je to prirodzený vývoj, ktorý nie je možné zastaviť. Materiálna veda je o uskutočnení jedného pokusu viac krát za sebou, s tým istým výsledkom, a duchovno je veda o tom čo materiálna veda nemôže svojimi pokusmi obsiahnuť. Ale za tým všetkým v dávnej minulosti boli prví mágovia, učenci. A od nich sa vyvinulo slovo mágia. Mágia tým že sa členila na rôzne odbory, stratila zo svojej prapôvodnej podstaty skoro všetko. Keďže zahŕňa matériu ale aj duchovno, pre obe sa stáva určitou konkurenciou. Niečo čo sa vynorilo z hlbín minulosti, je funkčné a úspešné a tvrdo sa derie do podvedomia ľudí, toleruje všetky viery, nakoľko sú jej dcéry a všetky vedecké pokusy lebo sú to jej synovia. V mágii je každý každému roveň bez ohľadu na farbu pleti, vierovyznania, výšky konta, dogiem a predsudkov. A takto touto prvotnou vedou pomáham ľuďom v ich ťažkých životných situáciách. Toto je pre mna MÁGIA.

 

BoMagnus  

TOPlist